Slide background

Prírodné jódové kúpele číž

kúpeľná liečba, hipoterapia, pobyty pre samoplatcov, relaxačné pobyty
Slide background

Prírodné jódové kúpele číž

kúpeľná liečba, hipoterapia, pobyty pre samoplatcov, relaxačné pobyty
Slide background

Hipoterapia

hipoterapia je rehabilitačná metóda, pri ktorej sa využíva pôsobenie koňa a jeho kroku s cieľom liečiť