Pobyty pre pacientov ZP

Kategória DIEŤA

Na základe rozhodnutia predstaventstva spoločnosti od 01.05.2016 je pozastavená detská kúpeľná starostlivosť v LD Milan, z dôvodu rekonštrukcie priestorov na detskom oddelení MILAN. Ambulantná kúpeľná starostlivosť  je naďaľej zabezpečená v plnom rozsahu.

Vážený klient, Zdravotná poisťovňa Vám hradí kúpeľné procedúry, stravovanie a ubytovanie v štandardných podmienkach. Klient si hradí 1,66 € / noc – poplatok za ústavnú zdravotnú starostlivosť za každý deň v prírodných liečebných kúpeľoch bez ohľadu na dĺžku pobytu.

Klient si v prípade vlastného záujmu môže doplatiť aj nadštandard za ubytovanie, stravovanie a nadštandardné zdravotné procedúry po konzultácii s lekárom.

Klient hradí Daň z ubytovania na osobu a noc podľa platného všeobecne záväzného nariadenia obce Číž na príslušný kalendárny rok.

Poistenec so zdravotným postihnutím, vyžadujúcim pomoc a sprevádzanie pri kúpeľnej liečbe, má možnosť požiadať poisťovňu o čiastočnú úhradu za sprievodcu. V prípade schválenia čiastočnej úhrady za sprievodcu si ostatné poplatky sprievodca v kúpeľnom zariadení dopláca sám.

Deti počas kúpeľnej liečby majú možnosť navštevovať materskú školu, základnú školu a školský klub detí: www.zsprizzciz.edupage.org

Kategória