Pobyty pre pacientov ZP

Kategória B

Pri indikačnej skupine B Vám hradí zdravotná poisťovňa lekársku starostlivosť a liečebné procedúry,
Vy si hradíte doplatok za stravu a ubytovanie.

(470.44 kb)
Kategória B