Cenník

Doplatky pre schválených sprievodcov

Doplatok od 01.01. do 31.03.
od 01.10. do 31.12.
od 01.04. do 30.09.
Ubytovanie 14,00 € 18,00 €

Cena zahŕňa:

Bonusy:

Zľavy:

Ďalšie informácie:

Ceny sú oslobodené od DPH.