Cenník

SÚHRN ZLIAV POSKYTNUTÝCH V ROKU 2020 a ostatné

Súhrnné informácie

Schválené predstavenstvom PJK Číž a.s.

Ing. Vladimír Gallo - predseda predstavenstva
Mgr. Lukáš Gallo - podpredseda predstavenstva
Ing. Július Šimon - člen predstavenstva