Hipoterapia

Hipoterapia je rehabilitačná metóda, pri ktorej sa využíva pôsobenie koňa a jeho kroku s cieľom liečiť.

Jemné konské pohyby sú zdrojom rytmických impulzov, ktoré sa prenášajú z koňa na človeka, čím navodzujú kĺbovú mobilizáciu, dochádza k uvoľneniu svalového napätia, odbúravajú sa patologické pohybové stereotypy, dochádza k mimovoľnému zapojeniu reflexov pre rovnováhu, podporuje sa vzpriamené držanie trupu a hlavy. Dochádza k zlepšeniu koordinácie pohybov, rovnováhy, pohybovej symetrie, stimulácii dýchacieho svalstva a k ovplyvneniu duševných procesov a povzbudeniu psycho-emotívnej sústavy.

Indikačná šírka hipoterapie je rozsiahla. V našich kúpeľoch sú jej doménou neurologické a ortopedické ochorenia.

Hipoterapia je veľmi vhodnou rehabilitačnou metódou najmä pre deti s poruchami koordinácie (detské mozgové obrny), s nervovo-svalovými ochoreniami, pri ktorých sú svaly oslabené alebo veľmi stiahnuté. U dospelých sa v kúpeľoch účinne využíva hipoterapia pri liečbe sklerózy multiplex.

Lekárske vyšetrenie / konzultácia 20 €
Liečebná procedúra hipoterapia17 € /15 minút

Informovať o možnostiach absolvovania hipoterapie sa môžete na tel. č. 047/559 31 33 (recepcia kúpeľného zariadenia).