Otvorenie kúpaliska

1. JÚNA 2023 sa na vás teší vaše čížske teplo, leto a vaše kúpalisko.