Pozor - 16.8.2021 sa dostal do platnosti nový COVID automat

Naše zariadenie je prevádzkované na základe protokolu OTP 
(očkovaní, testovaní, prekonaní).

Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje: 
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovouschémou, 
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovouschémou, alebo 
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvádávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo 
d) osoba do 12 rokov veku. 

Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a) osoba plne očkovaná,
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénovéhotestu, alebo
c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Zdroj a presné informácie nájdete na:
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=144