Pobyty v našich kúpeľoch

Relaxačné a liečebné pobyty

Liečba

Jeden z najpredávanejších pobytov pre samoplatiteľov.

Relax

Prišiel pre Vás čas na oddych!

Senior

Pobyt určený pre seniorov.

Vitalita

Pokojné a tiché prostredie pre Vaše odreagovanie sa od každodenných starostí spojené so starostlivosťou o Vás!

Zdravie

Výnimočný pobyt pre Vaše zdravie.